CTCP Landmark Holding chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Ngày 12/10, CTCP Landmark Holding chính thức niêm yết 23,3 triệu cổ phiếu (Mã LMH) trên sàn HOSE tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM. Mức gi...